måndag 13 december 2010

Självmordsbombaren i Stockholm


Förmodligen blev ingen utan propagandaskadad tankeverksamhet jätteförvånad över det inträffade. Det har handlat mer om när, än om.

Det viktigaste och mest förklarande inlägget i anknytning till denna händelse, är Kent Ekeroths debattinlägg gällande attitydrepresentationer hos den muslimska emigrerade befolkningsgruppen, i vilket bl.a. följande information hittas:

 • Enligt the Sunday Times (27 juli 2008) anser en tredjedel av Storbritanniens muslimer att dödande i islams namn kan vara rättfärdigat.
 • Enligt Attitudes to Living in Britain – A Survey of Muslim Opinon 2006 ansåg hela 78 procent att Muhammedtecknarna borde straffas. 68 procent att man bör åtala de som förolämpar islam
 • Enligt 13-Nation Pew Global Attitudes Survey från 2006 stödde 75% av muslimerna i undersökningen de fransk-muslimska upploppen 2005.
 • Enligt The Populus survey från The Times and ITV News ansåg mer än 10 procent att terroristerna som utförde attackerna i London 2005 bör betraktas som ”martyrer”
 • Enligt Sky News, 22 juli 2005, höll hela 46 procent inte med om att ”Muslimska lärda som predikar våld mot Väst är inte i samklang med mittfåran av islamska åsikter” (”Muslim clerics who preach violence against the West are out of touch with mainstream Muslim opinon.”) Detta är bara ett axplock av de åsikter som, dessvärre, är närvarande i våra egna länder i Västvärlden på grund av den massinvandring från muslimska länder vi haft i 35 år nu.
 • I Pew Global Attitudes Project från den 2 december i år undersöktes sex muslimska länder och även där är resultaten nedslående: 76 procent av pakistanierna anser att apostati (avhopp från islam) bör bestraffas med döden och 81 procent att de som har sex utanför äktenskapet bör stenas. Liknande resultat kunde uppmätas i de andra undersökta länderna, med undantag från Turkiet där ”endast” 16 procent är för stening för otrohet och var tjugonde för dödsstraff för den som lämnar islam.

Hela hans inlägg är publicerat HÄR, på Politiskt Inkorrekt.
Ej förvånande har detta alltför avslöjande debattinlägg refuserats eller nonchalerats på Svd, DN, Expressen, Newsmill & Aftonbladet.
Inte så konstigt iofs då det ju hade stått i total konflikt med alla påståenden om att detta förstås inte på något sätt är representativt för Islam och dess trotjänare.
Via Wikileaks:

En undersökning av 600 muslimska studenter vid 30 olika universitet runtom i Storbritannien, utförd av centret för social sammanhållning, som inkluderats i amerikanska diplomatiska rapporter visade:

40 procent vill att sharialag ska införas, och 32 procent anser att döda i islams namn är okej. Undersökningens resultat visar på en radikalisering av unga muslimer i Storbritannien.
Vidare konstateras även att den muslimska befolkningen vuxit till två miljoner och att arbetslösheten är större bland muslimska män och kvinnor än någon annan religiös grupp.
Muslimer visar sig också ha den högsta andelen ersättning för handikapp/funktionshinder – 24 procent av männen och 21 procent av kvinnorna påstår sig vara handikappade/funktionshindrade och oförmögna att arbeta. Samma grupp sägs också vara den minst tillgängliga för arbetsmarknaden, även när det gäller jobbsökande, med hänvisning till sjukdom, studier eller familjeangelägenheter.
I en rapport från 2006 hävdas att den brittiska regeringen gjort endast små framsteg i ett engagera muslimer och motverka extremism. Från USA:s håll avslöjas även ett misstroende gentemot den brittiska regeringen som man inte anser klarar ta sig an problemen associerade med muslimerna i landet.
Kompletterande från ett av mina tidigare blogginlägg:

En tysk undersökning (Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland” Wilhelm Heitmeyer, Joachim Müller, Helmut Schröder 1995-97) om värderingar hos 2:a generationens Turkar i Tyskland visar på att:

- 49% ansåg sig vilja leva efter Koranen (följa gudomliga befallningar) och motsätta sig alla former av moderniserad Islam (reformation)
- 65% var övertygade om sharia-lagens överlägsenhet jämförd med annan lagstiftning
- 50 % ansåg sig aldrig komma att anpassas till sättet att leva i väst utan hellre styras av Islam
- 56 % ansåg alla andra religioner än Islam vara falska (omöjliga att anpassa sig till) och tillskyndarna otrogna
- 36 % kunde tänka sig att utöva våld mot otrogna om det var till fördel för Islam
- 23% ansåg det vara rätt att döda den som motarbetade Islam
- 30% ansåg att författaren Salman Rushdie skulle avrättas för att ha smädat islamEn dansk undersökning av Shahamak Rezaei, lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, og Marco Goli, lektor ved Professionshøjskolen Metropol visade på att:

- Hver fjerde unge muslim i Danmark sympatiserer med eller støtter direkte den yderligtgående islamisme.


Studien Oskuld & Heder från Stockholms Universitet (2009) visar följande utslag från en undersökning gällande 30% av samtliga 9-klassare i Stockholms stad (2/3 tredjedelar från kommunala skolor & 1/3 från fristående skolor):

-23% av flickorna i åk 9 i Stockholms Stad förväntas från föräldrarna vara oskuld vid äktenskapsingående samt tillåts inte ha ett förhållande med en jämnårig pojke.
-16% av samma flickor får inte ha vänskapliga förhållande med jämnåriga pojkar & förväntas följa andras vilja gällande vem hon ska gifta sig med i framtiden.
-7% utsätts för kränkande behandling, hot & våld hemifrån i sexuellt kontrollerande syfte.

lördag 13 november 2010

Aung San Suu Kyi frisläppt ur husarrest
I konsekventhetens namn kände jag att nedan frågeställning behövde mailas till info@moderat.se :
(återkommer med eventuellt svar)"Hej

Jag läser i media nu i kväll, att demokrati- & frihetskämpen Aung San Suu Kyi  släppts fri ur sin husarrest i Burma, samt även att statsminister Fredrik Reinfeldt uttalar sig att detta känns oerhört glädjande.

Med tanke på samma tema, sökte jag efter ett uttalande från Fredrik gällande undersökningen “Oskuld & heder”, utförd på Stockholms universitet förra året (undersökningen visade t.ex. på att nästan var sjätte skolflicka i nionde klass i Stockholm förväntar sig vara tvungen att följa andras vilja gällande vem hon ska gifta sig med i framtiden samt får inte ha en vänskaplig relation med jämnåriga pojkar).

Hur uttalar/-de sig & agerar Fredrik Reinfeldt & Moderaterna gällande denna undersöknings resultat undrar jag ?

onsdag 6 oktober 2010

Skjutningen utanför BB, UMAS

...tänker man inte efter, blir det lätt ett normaliserat tillstånd med de konsekvent tillkommande negativa förändringarna i kölvattnet av den förda mångkulturpolitiken.
Men innan jag berättar om den (iaf för det land som jag en gång växte upp i) osannolika vittnesskildring jag hörde om från en nära bekant, lite andra reflektioner.

Man kan t.ex. notera den alltmer frekventa förekomsten av höga järnstaket runt flerbostäder i Malmö. I fallet Berguvsgatan berättade en boende där för mig, att deras tillkommit pga otryggheten som kommit med de  frekventa skottlossningar & gangsteruppgörelser som de numera tvingas att leva med i sitt kvarter, med tillhörande skadegörelse.

Är det denna gatubild vi har att vänja oss vid framledes ?
Edit:  Länktips på samma tema:  http://somjagserdet68.wordpress.com/bilder-fran-malmo/Vidare har även i veckan Äpplets Förskola beslutat att flytta sin verksamhet pga den nu ohållbara situationen i sina nuvarande kvarter runt Rasmusgatan:  http://politisktinkorrekt.info/2010/10/05/applets-forskola-i-malmo-tvingas-flytta/

Andra som har anpassat sig efter det nya "vi gillar olika"-klimatet är den nyrenoverade akutmottagningen på UMAS, som passat på att installera skottsäkert glas i sin entré (tänk vad bra vi har det nuförtiden,  ..när jag var liten hade man inte råd med skottsäkert glas på sjukhusen, eller ? ).
Det visade sig iaf nog vara en välunderbyggd investering, inte minst med tanke på händelsen på BB häromveckan (en alldeles nybyggd avdelning som nu nog ångrar att man inte var lika förutseende som sin avdelningsgranne).

Händelsen står att läsa om i media här:
http://politisktinkorrekt.info/2010/09/26/skottlossningar-samt-mordhot-mot-bbs-barnmorskor-i-malmo/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1249107/Tva-greps-vid-tumult-utanfor-kvinnokliniken.html
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1256109/Flyktvagar-och-larm-ska-skydda-hotad-personal.html

Ingen av artiklarna beskriver dock händelsen tillnärmelsevis så allvarligt, som jag i helgen fick den berättad för mig av en gemensam nära vän till den drabbade barnmorskan. Följande beskrivning är som jag hörde den,   ..alltså med reservation för eventuella förvanskningar som kan uppstå vid "mun till mun"-metoden:

Aktuell barnmorska reagerade på att omkring 6 st besökare till en intagen på BB samlat sig på avdelningen, trots den gällande regeln om att max 2st per intagen är gränsen, för att hålla den nivå av lugn som verksamheten & de inlagda behöver. Dessa besökare fanns vid tillfället i fikarummet, där man förskansade sig generöst av kaffe med tillbehör, utan att betala för sig så som angavs.

Barnmorska X, en kvinna, påtalar detta för en kollega vilken dock ej vågar agera då hon upplever sällskapets allmänna agerande som obehagligt & hotfullt. X tycker dock inte detta är acceptabelt & påtalar att alla utom 2st måste gå ner i väntsalen, och därifrån turas om att besöka. Besökarna förklarar att dom ej har för avsikt att rätta sig efter det, och frågar vad hon ska göra åt saken. När hon förklarar att hon då måste ringa efter vakten, frågar dom om dom ska slå ut tänderna på henne.

Vakten tillkallas, men vågar inte agera, när dom fortfarande vägrar rätta sig efter reglerna. X förklarar för sällskapet att hon då måste tillkalla polisen pga av deras hot & att dom vägrar följa deras regler. Hon får då väldigt tydligt förklarat för sig att dom då kommer att döda henne, samt leta upp hennes anhöriga, om så blir fallet.

Polis tillkallas och tumult mellan dessa & besökarna uppstår. Här kan jag ha missförstått, men enligt min källa, använde även besökarna pepparspray mot polisen. När tillräcklig styrka tillkallats för att övermanna de våldsamma besökarna (vilka enl uppgift fick ganska mycket "stryk" pga deras våld mot poliserna) förs dessa iväg. Två stycken av fyra släpptes tämligen omgående enl uppgift. De, med någon form av slöja beklädda kvinnorna, i sällskapet som ej deltagit i våldsamheterna, förflyttar sig till utanför entrén.

Efter att polisen förhört X om händelseförloppet förklarar dom för henne att hon ej kan jobba kvar här tills vidare då besökarna är kända, och deras dödshot är att ta på allra fullaste allvar. Hon poliseskorteras ut bakvägen, och hem så småningom. Någon uppfattar det som att de slöjbeklädda kvinnorna står och vaktar utanför, redo att "larma" när X ska lämna byggnaden efter sitt arbetspass.
X eskorteras till sitt hem, i en ort utanför Malmö. Omgående installeras larm- & övervakningsutrustning i huset där hon bor med sin familj, inkl sina småbarn. Polisen sätter även huset under bevakning.

Vi har alltså nu en livrädd familj, som inte vet om dom vågar lämna sitt hem, om dom vågar släppa iväg barnen till skolan, samt när & om dom kan återgå till sitt arbete. Detta anses det alltså av vissa människor kosta, om man försöker få dessa att rätta sig (kränka ?) efter ett bestämt begränsat besökarantal på BB.

Jag vill "tacka" de etablerade makthavarna, media inkluderat, för att Sverige till 99 procents sannolikhet saknar de tillsynes självklara verktyg, som behövs för att kunna förpassa dessa människor och deras beteende, tillbaks där de kom ifrån, fortast möjligt.Så här trevligt var det tänkt att vara på UMAS i alla fall:

onsdag 15 september 2010

Socialdemokraterna räds ej skelett i garderoben

Att peka finger & klanka ner på andra partiers etik & moral går bra, men hur ser det ut framför den egna dörren ?
Några exempel:

Mona Sahlin:

Pga platsbrist kan sammanfattning hittas HÄR . Att en person med denna historik har en faktisk chans på att bli ledare för ett civiliserat land känns verklighetsfrämmande i sig.Joseph Prai (nr 14 på riksdagslistan):

Förekommer i belastningsregistret:
 • Misshandel och olaga hot vid 2 tillfällen, två månaders fängelse, målnummer B 13036/96
 • Häleri, och falsk tillvitelse, villkorlig dom, målnummer B 2215/89
Har misstänkts för följande brottslighet:
 • Anmäld för barnmisshandel på XXX XXXX under år 2002 samt 2004-2005 (ingen rättegång).
 • Anmäld för rattfylleri och olovlig körning 2007   (friad vid rättegång, brodern Elnaph Prai tog på sig skulden)
 • Anmäld för flera fall av kvinnomisshandel 2008 (till rättegång, friad på grund av otillräcklig bevisning)
 • Anmäld för barnmisshandel ( sina egna barn) på XXXX XXXXX och XXXXX XXXX. När åklagaren skulle ta upp det till rättegång upptäcktes att händelserna var preskriberade.


Abdo Goriya (aktiv inför valet på kommunal nivå):

Misstänkt på sannolika skäl för stämpling till människorov.
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1984359/s-politikern-planerade-kidnappa-diplomatbarn

Politiska uppdrag:
Styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB - v. ordf
Valberedningen - led
Mälardalsrådets stämma - led
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden - led
Personal- och jämställdhetsutskottet - ers
Styrelsen för Stockholms Stadshus AB - suppl
Kommunstyrelsen - ers
Kommunförbundet Stockholms län, KSL - Ombud
Kommunfullmäktige - led

tisdag 14 september 2010

Statsministern sankskjuter det fria Sverige
Vad kan man säga,  ..Vänsterpartiet via Lars Ohly visar kurage & heder nog att förbehållslöst fördöma den exempellöst avskyvärda misshandeln & tortyren av Sverigedemokraten David von Arnold. Detta medan Statsminister Fredrik Reinfeldt med en ordentlig yxsving hugger upp skrovet ytterligare på det fria Sverige med följande uttalande om händelen:

 "Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer"

Man undrar, ...är han så vettskrämd av tanken på att behöva anpassa sig efter Sveriges medborgares vilja, att han inte inser hur det av en viss typ av människor ses som ett direkt uppmuntrande & berättigande av ett beteende som borde beivras med alla tänkbara och tillgängliga medel. Eller gör han det med berått mod ?

”Det spelar roll hur stark regering vi får och den som tycker om Sverige röstar inte på Sverigedemokraterna”,   ...fortsätter han.

Är denna utveckling att tycka om, och känna ansvar för Sverige & dess medborgare, undrar man ju då ?


Och vem är det som driver ett vi & dom tänkande ?  Moderaterna har på 6:e plats på sin riksdagslista den muslimske friskolerektorn Abdirisak Waberi, som såväl i SVT som i intervju i ett RFSU-organ försvarar företeelser som hustrumisshandel & självklara skillnader i förutsättningar, regler & värde för män respektive kvinnor. Med andra ord det tydliga "vi & dom"-tänkande som David von Arnold (liksom det Sverige som gemene man tidigare kände) tog absolut avstånd från, och fick betala för med ett inristat hakkors i pannan.


Abdirisak Waberis "vi & dom"-tänkande:

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m


onsdag 8 september 2010

FI, ...ett bluffparti ?

Med anledning av debatten mellan Jimmie Åkesson & Gudrun Schyman härom veckan kände jag mig tvungen att förhöra mig direkt från källan angående Gudruns påstående om att våldtäktsökningen i sverige inte alls har något att göra med den förda mångkulturpolitiken, utan skulle bero på ökad anmälningsfrekvens.

Efter att FI hänvisat till ett antal länkar som inte berörde frågan eller gav stöd för Gudruns påstående annat än via en från BRÅ till synes formulerad gissning, ansåg dom ämnet uttömt. Det visade sig alltså att FI inte kunde backa upp Gudruns påstående, vilket därmed får betraktas som antingen lögn eller okunskap. Lika illa vilket, med tanke på partiets huvudinriktning och vems situation dom påstår sig värna om.
Den kompletta mailväxlingen för den nyfikne:

Hej

Jag såg debatten mellan Gudrun & Jimmie häromkvällen i TV. Med tanke på att det snart är val, och att jag vill stödja ett parti som jobbar för trygghet & jämställdhet i samhället har jag på sistone inte kunnat undgå hur Jimmie verkar plocka en och annan berättigad poäng i frågan våldtäkter. Jag har därför försökt leta efter fakta som stödjer de olika parternas påståenden och hänvisningar. Jag fastnade dock på Gudruns påstående att anmälningsfrekvensen har ökat. Det enda jag hittar är att BRÅ 2005:7 säger att:

 "Den genomgående stabiliteten i de uppgifter som har studerats i kartläggningen talar inte för att anmälningsbenägenheten skulle ha ökat, men möjligheterna att dra säkra slutsatser är begränsade."


 ...samt att olaga hot & övergrepp i rättssak också har ökat kraftig vilket påverkar anmälningsbenägenhet i motsatt riktning. För att kunna väga in alla parametrar undrar jag därför över källa till hennes påstående.


 Tacksam för svar så att jag kan välja med gott samvete.
mvh / Fredrik


FI svarar:

Hej Fredrik!
Med anledning av SDs utspel om våldtäkter har BRÅ gjort ett flertal uttalanden om hur deras statistik ska läsas och att SD läser den väldigt felaktigt.
Se här:


http://svt.se/2.128339/1.2118879/bra_kritiskt_mot_sd_s_valdtaktsutspel
 och här: http://blogg.svd.se/faktakollen

 F! och Gudrun använder BRÅ som källa när det gäller brottsstatistik.
 Här kan du även läsa mer om vad F! vill göra för att stoppa
våldtäkter:
http://www.newsmill.se/artikel/2010/08/16/v-ldt-kt-r-ingen-kvinnofr-ga-sd


vänliga hälsningar
Lina
F!-info


Replik:

Hej igen

Det enda jag hittar i din information gällande min fråga är att en BRÅ-representant muntligen säger att anmälningsfrekvensen har ökat. Ingen hänvisning till någon undersökning. Eftersom Gudrun använder det argumentet, måste det väl finnas en underbyggande undersökning som är kontrollerad & studerad av henne, eller er ?
Men jag hittar inte den.


Tacksam för hjälp
 mvh / Fredrik


FI svarar:

Hej igen,

 Läs tex BRÅ Rapport 2008:13 - Våldtäkt mot personer 15 år och äldre. Men jag vet inte exakt om det är just den rapporten som Gudrun studerat eller som BRÅ representanten hänvisar till, det finns nämligen flera.

Hälsningar
Lina


Replik:

Hej igen

Jag hittar följande i den rapporten: "Brå:s slutsats är att den markanta ökningen av våldtäktsanmälningar mellan 1995 och 2006 främst förklaras av en förhöjd anmälningsbenägenhet av framför allt mindre grova våldtäkter av obekanta eller ytligt bekanta personer som tidigare bortförklarats och bagatelliserats, men nu tolereras i mindre utsträckning."


Det står dock inget om vad som ligger till grund för slutsatsen.

Det står även vidare:
"Samtidigt är en faktisk ökning av vissa våldtäktstyper sannolik."


Jag hittade också följande i BRÅ 2005:17, vilket ter sig matematiskt logiskt, och även stödjer Jimmies ståndpunkt i debatten:

"Att överrisken för de utrikes födda har ökat beror inte på att vissa invandrargrupper i dag i större utsträckning är registrerade för brott än för 12 år sedan. Ökningen förklaras i stället i huvudsak av att antalet personer i Sverige som tillhör de flyktinggrupper, som redan i tidigare studier visat sig ha en särskilt hög överrisk, har ökat."

Men det rimmar inte med Gudruns anförande: "Det är inte så att vi har många våldtäkter i Sverige för att vi har många människor som kommer i andra länder."

Hon säger &så att "det stämmer ju inte", åt Jimmies påstående att överrepresentationen är enorm. Är det raderna i 2005:17 som inte stämmer, eller har Gudrun sagt fel, enligt er ?


Tacksam för svar. :)
 mvh / Fredrik


FI svarar:

Hej,

Vi använder oss av BRÅs statistik OCH tolkningar och vi litar på dessa. Precis som SD gör (och du) kan man lyfta ut enstaka stycken ur BRÅs rapporter och tolka dem hur man vill, men vi föredrar att lita på de tolkningar som experterna på statistik gör. Vi är också fullt medvetna om att ökningen av våldtäktsanmälningar till viss del beror på en faktisk ökning av våldtäkter i Sverige. Det är därför vi driver "Ett nej är ett nej" som en av våra valfrågor:    http://www.feministisktinitiativ.se/valplattform.php


Våldtäkter sker i alla kulturer och samhällsklasser, även av etniskt svenska män. Det är ett symtom på den strukturella diskriminering som kvinnor utsätts för överallt i världen. Det enda sättet att bekämpa våldtäkter är genom att bryta denna struktur och det är detta vi grundar vår politik på.

 /Lina
 F!-info


Replik:

Hej igen Lina

Jag undrar varför ni & Gudrun väljer att lita på en BRÅ-tolkning som jag inte (och tydligen inte ni heller) hittar vara förankrad i något annat underlag än ordet "tror". Detta framför flertalet andra nämnda BRÅ-tolkningar med motsatt slutsats, som är underbyggda av extremt påtagliga överrepresentationssiffror med skillnader på tusentals procent, vilket ni (dock ej via Gudrun i nämnda debatt) proportionslöst medger vara en "till viss del faktisk ökning". Detta med många många tusen söndertrasade själar om året som är resultatet av det ni står bakom.

Jag kan bara tänka mig att det är en väldigt klen tröst för dessa tusentals flickor som inte vågar gå ut själv längre, har självmordstankar m.m., att det står "ett nej är ett nej" på FI:s hemsida, när ni samtidigt försvarar etableringen av en av världshistoriens mest förtryckande kulturer i Sverige.


Att våldtäkter sker i alla kulturer samt även av etniskt svenska män är knappast en nyhet. Men varför anser ni det inte intressant att belysa de stora proportionsskillnaderna & synsätten kring detta i olika kulturer, samt inte minst bevara den unika nivå inom området vi trots allt har (hade) uppnått i Sverige ?


Och hur bekämpar vi, som du skriver, våldtäkter i Sverige genom strukturella förändringar, när vi har en konstant massinvandring av människor, livslångt präglade av kvinnoförtryck ?
Intressant är &så att författaren till den BRÅ-tolkning ni valt att luta er på, Klara Hradilova-Selin, förklarat sitt eget tidigare agande av sina barn, vara kulturellt betingat, men samtidigt inte verkar se samma koppling i våldtäktsfrågan som möjlig.


Tacksam för svar & klargörande.
mvh / Fredrik


FI svarar:

Hej Fredrik!
Ämnet tycks uttömt och vi ber att få hänvisa till nedanstående källor. Du får självfallet tolka dem på det sätt du finner lämpligt utifrån din egen övertygelse.


Vänligen Gita, F!-info


Replik:

Hej igen

Jag tycker det är besynnerligt att ett parti som erat, vars officiella huvudinriktning är att värna om kvinnors rätt & trygghet i samhället, väljer att stödja er på ej underbyggda uttalanden & gissningar, framför fakta på statistisk & vetenskaplig grund i detta ämne. Någon dold agenda verkar onekligen gå före kvinnors situation i er prioriteringsordning.


Så länge ni betraktar ämnet som uttömt utan att presentera faktastöd för er ståndpunkt blir ju det logiska för den lyhörde att betrakta SD som det äkta kvinnopartiet.


mvh / Fredrik

Till protokollet kan läggas att författaren till BRÅ 2008:13, Klara Hradilova-Selin, 27/8 tillfrågades om vilket underlag som ligger till grund för den slutsats hon i samma undersökning kommer fram till gällande anmälningsbenägenheten. Inget svar hittills på det mailet.

onsdag 25 augusti 2010

Gudrun vs Jimmie, ..analys
Jag har letat, men ärligt inte hittat något direkt att anmärka på Jimmies prestation i denna debatt gällande saklig- & hederlighet. Exempel på motsatsen tas gärna emot för rannsakan. Gudrun erbjuder vanemässigt lite mer att sätta tänderna i enl följande analys:


”Det är inte så att vi har många våldtäkter i Sverige för att vi har många människor som kommer i andra länder. Vi har ett mönster av att män tror sig ha rätt till kvinnors kroppar.”

Detta påstående är anmärkningsvärt med tanke på att de länder som vi ser massivast inflöde av invandrare & flyktingar från, är de som präglas av kulturellt betingat kvinnoförtryck och som &så enl BRÅ:s rapport 1996:2 har avsevärt högst överrepresentation i brottslighet. Därav våldtäkter i synnerhet (800 - 2.300 % för det senare beroende på vilket ursprungsland i regionen).
Med kända fakta kring överrepresentation & invandringsflöde är i matematikens namn en konstant & stor ökning av antalet våldtäktsoffer enbart att förvänta med den politik som förs.

Att Gudrun alltså totalt förnekar att Sveriges våldtäktsfrekvens/-ökning har sin absolutaste orsak i den mångkultur-/invandringspoklitik som bedrivits kan bara betraktas som:

A: Lögn & propaganda
B: Okunskap
C: Väldigt dåliga mattekunskaper


"Anmälningarna ökar vilket är väldigt bra" 

Här skulle Gudrun kunna ha en poäng om det vore så att en väsentlig ökning i anmälningsfrekvens fanns påvisad.
Utredningen BRÅ 2005:7, Våldtäkt, En kartläggning av polisanmälda våldtäkter, säger:

Den genomgående stabiliteten i de uppgifter som har studerats i kartläggningen talar inte för att anmälningsbenägenheten skulle ha ökat, men möjligheterna att dra säkra slutsatser är begränsade.

Utöver det så sker en konstant ökning för brotten olaga hot och övergrepp i rättssak, vilket påverkar anmälningsfrekvensen i motsatt riktning.
(Jag efterlyser källhänvisning från FI & återkommer...)
"...man kan läsa statistik som fan läser bibeln"

Med tanke på ovan fakta så får nog Gudrun själv ta på sig den beskyllningen,  ..alternativt har den inte lästs alls, eller önskats fram.
I samma anda tar Gudrun till klassikern om den ändrade våldtäktslagstiftningen 2004 som hänvisning till ökningen. Om man INTE läser statistik som fan läser Bibeln, så ser man att den väldigt KONSTANTA PROCENTUELLA ÖKNINGEN, FÖRE OCH EFTER LAGÄNDRINGEN, är oberoende av densamma. Man kan &så välja att titta på frekvensen för samtliga sexualbrott för att få en opåverkad trend."....sakta men säker ökning"  fortsätter hon. Jo tjena !!

Att män begår de flesta brotten, som hon sen påtalar, har förstås inget med någon ökning göra. Kända naturvetenskapliga & sociala faktorer förklarar för övrigt det faktumet,  ..och vi hade kommit väldigt långt på väg i Sverige gällande hantering av de fenomenen, innan den politik som Gudrun står bakom började spola tillbaks bandet.


"...95% av utlandsfödda finns inte i kriminalstatistik. De som finns är lågutbildade, arb.lösa & har dålig ekonomi."

Ännu en klassiker. Här använder vi gamla siffror för att komma undan resultatet från den på senare år massiva invandringen från de "problematiska" områdena, samt buntar ihop skötsamma grupper med de som verkligen sticker ut negativt för att få snyggast möjliga siffra.

BRÅ 1996:2 säger &så:
Undersökningen visar att faktorer som kön, ålder, socioekonomisk status och bostadsort inte är förklaringen till skillnader i brottslighet. Den överrepresentation för invandrare i brottsligheten, som rapporten pekar på, är ungefär lika stor för alla socialgrupper.

Invandrare från ett katastrofområde som Somalia (den största asylgruppen på senare år), där våld adderat med kvinnoförtryckande kultur sätter sina självklara spår, präglas helt naturligt i sitt beteende av detta. Vilket förklarar att var femte manlig somalisk göteborgare mellan 18 och 23 år varit misstänkt för våldsbrott under tvåårsperiod (GP 22/9 -09).

Man kan här även nämna följande ur Metro 2006-11-10 som kontrast till Gudruns kreativa & försnällande siffror: 
17 procent av Rinkebys pojkar i årskurs 9 uppger att de har tvingat någon till sex under de senaste tolv månaderna (motsvarande siffra på Östermalm, Skärholmen, Hägersten och Älvsjö 4%). Två av tio uppger att de har stulit en bil och nästan en tredjedel av pojkarna, 31 procent, säger att de har slagit någon så illa att personen i fråga varit tvungen att vårdas av läkare.


Så hennes därefter återupprepande av...
"Våldtäkter är inget vi importerar, …det är ett uttryck för en föreställning som finns som är inbakad i en mansroll. Samma mönster & samma norm som är orsaken."
....har återigen inget att göra med ÖKNINGEN & ÖVERREPRESENTATONEN som är det Jimmie påtalar.

"….det stämmer ju inte"  säger hon som om hon fått en groda i halsen på Jimmies påtalande att överrepresentationen är enorm.
Vad är enormt för Gudrun frågar man sig ? Sympatin med tiotusentals våldtäktsoffer lyser i alla fall med sin frånvaro. "...ska vi utvisa de svenska män som begår våldtäkter också ?"  Det hade nog funnits majoritetsunderlag i folkviljan för det, om det fanns någonstans att utvisa dom. Tycker hon bristen på det försvarar att inte ta tillfället i akt i de fall möjligheten finns undrar man ?

Och sen kommer radängan om könsrollerna & löneskillnaderna. Vilka könsroller som önskas finns det förstås lika många meningar om som individer, men att dom ska plattas till som en pannkaka såsom Gudrun verkar tycka verkar uppslutningen inte stor för. Och vad gäller löneskillnaderna lovar jag att ta en allvarlig titt på hennes påstående den dagen hon väger in t.ex. hur mycket respektive könsgrupp är tillgängliga (=värda) för sin arbetsgivare. Väsentliga skillnader i sjukfrånvaro, "hemma för vård av sjukt barn" & karriärsbenägenhet ger löneskillnader i en marknadsekonomi. Givetvis ska samma förutsättningar finnas, men om fria valet ej utnyttjar dessa så klingar hennes argument tomt sålänge hon inte samtidigt propagerar för glidning mot planekonomi.

Med allt ovan i minne,  ...tycker HON upprepande att Jimmie är "så okunnig & kunskapsföraktande".


"Neej, det har jag aldrig gjort" svarar hon på Jimmies påtalande att hon har jämfört svenska män med Talibaner.

Hennes ord står då mot t.ex. Aftonbladets som påstår så här:
På vänsterpartiets kongress 2002 höll Gudrun Schyman sitt omtalade talibantal. Där jämförde hon svenska män med talibanerna i Afghanistan.
Gudrun Schyman sa bland annat: "Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma norm, samma struktur, samma mönster, som upprepas så väl i talibanernas Afghanistan som här i Sverige."
http://www.aftonbladet.se/wendela/article444658.ab


Med tanke på Gudruns historik behöver man inte förvånas över hennes framträdande. Dock är det beklämmande att det är representativt & rumsrent att presentera i det som ska vara opartisk Public Service Media,  ..och som grädde på moset med två genomjäviga panelexperter i Bengt Westerberg & Nisha Besara.Helt uppenbart hade Bengt formulerat sin "recension" i förväg då han t.ex. hävdade rakt ut att "när du frågade honom vad dom vill göra mot våldtäkter så var han ganska svarslös, utan det handlar om invandrare "
...när Jimmie defakto påtalade följande åtgärdsförslag: 

- kameraövervakning på "våldtäktskänsliga" platser
- höja straffssatserna
- självförsvar för tjejer i skolan
- tillåtelse att bära pepparspray
- nolltolerans i skolorna mot kvinnofientliga attityder och tillmäle som "Hora" osv.
- försäkra sig om att de som kommer till vårt land inte hyser kvinnofientliga attityder

...emedan Gudruns enda förslag handlade om strukturella förändringar & införande av genuspedagogik från förskolenivå. Förutom att genuspedagogik redan finns utbrett i Sverige i vald utsträckning, så frågar man sig hur detta ska hjälpa där skon klämmer,  ...dvs på de människor som våldtar från dag ett de träder inom Sveriges gränser ?Lite ur Gudruns CV som förklaring till hennes debattprestation:

Skattefifflet
-Gudrun Schyman har polisanmälts för skattebrott och riskerar åtal. Hennes kvitton kopierades, och Schyman fick ersättning från både vänsterpartiet och riksdagen. Sedan krävde hon skatteavdrag - för samma kvitton.

Blåsningen av Kristianstadbladet
– Jag anlitar inte krönikörer för att de ska kopiera artiklar från Internet, säger han. Duveborn känner sig kränkt. Inte minst med tanke på att riksdagsledamot Gudrun Schyman får 3000 kronor per krönika, som hon enligt kontrakt ska leverera var fjärde vecka.
– Normalt sett betalar vi inte riksdagsledamöter som medverkar som krönikörer.
Det var med stolthet som Kristianstadsbladets ledarredaktion kunde presentera den förre vänsterpartiledaren som ny krönikör i Kristianstadsbladet.
Men redan på morgonen ringde läsare till ledarredaktionen och berättade att de kände igen historien, att de läst den förr.
– Den enda skillnaden är att Gudrun Schyman har bytt ut namnet på mannen i familjen, annars är det samma text, säger Jonas Duveborn. Det allvarliga är att Gudrun Schyman försöker få det att framstå som om det är hennes egna ord, när hon i själva verket har plagierat en text rakt upp och ner från nätet
Gudrun Schyman är ledsen över den uppståndelse hon har orsakat med sin krönika. Hon tycker att det är synd att Kristianstadsbladets ledarredaktion inte kontrollerade hennes text mot nätet före publiceringen.
– Då hade vi sluppit det här, säger Gudrun Schyman.
Är det rätt att ta betalt för en krönika du till stora delar inte har skrivit?
– Om det här ställer till med några problem behöver jag inte ha pengarna, säger Gudrun Schyman.
Det är alltså denna nivå av opartiskhet & seriositet man ska förvänta sig för den tvingande TV-licensenavgiften ? En studie i Public Service-lögn blir helhetsbedömningen av programmet.


Källor:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.115816-goteborgs-somalier-ett-folk-i-kris
http://www.expressen.se/Nyheter/1.7002/gudrun-schyman-riskerar-fangelse
http://www3.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20031206/KRISTIANSTAD/112060418

måndag 23 augusti 2010

Emilssonaffären & Islam

Departementssekreteraren Henrik Emilsson som tills nyligt haft regeringsuppdrag kring bl.a. invandrarfrågor har uppmärksammats för följande rader skrivna i hans blogg för några år sedan:

"Islam är som kommunism eller nazism. Det finns inga goda utövare – bara förvirrade eller onda."
"För varje år som går ser man allt fler slöjbeklädda kvinnor i Sverige som underkastar sig den könsdiskriminering som är inneboende i mittfåran av islam. Vad är det som skulle göra islam mindre förvirrande eller ont än andra ideologier som kommunism och nazism?"

Resultatet för Henrik blev omplacering plus övrigt tillhörande som i Sverige idag följer med dylika ärenden. Hur frisk är egentligen en demokrati som tillåter & uppmuntrar konstanta offentliga påtalanden, utan tillhörande påvisanden, om likheter mellan nazism & ett visst specifikt politiskt parti, ..medan kulturen & religionen Islam av etablissemanget åtnjuter ett oskrivet frikort från kritisk granskning ?

Med något sånär nyktert fritänkande behöver man inte krafsa djupt på ytan för att se väsentliga likheter mellan Nazism eller Apartheid och Muslimsk kultur,  ..såsom Henrik påtalar.
Samtliga tre har som elementär del i sina ideologier att på genetiska premisser gruppera männsikor, och förse dem med vitt skilda förutsättningar, rättigheter & värde.

Av ungefär 1,5 miljarder muslimer i världen är drygt 50 miljoner s.k. barnbrudar för vilka 13-14 år en den vanligaste åldern att gifta sig i. Nedre gränsen är på 6 år (stipulerad & begagnad av profeten Mohammed via Koranen). Detta utan åsiktsrätt om vem som ska bli deras väsentligt äldre man. Ålderskillnader på närmre 80 år mellan brud & brudgum förekommer. 29% av Egyptens barnbrudar bllir misshandlade av sina män dagligen & motsvarande 23% i Jordanien.

Koranen, samt lag i de flesta (alla?) muslimskt dominerade länder, anger halverad arvsrätt för kvinnor jämfört med män (samma system övergavs i sverige på mitten av 1800-talet) och vittnesmål från två kvinnor är jämnbördigt med det från en man.Hur ser det ut gällande detta syn- & förhållningssätt bland emigrerade muslimer ?

Studien Oskuld & Heder från Stockholms Universitet (2009) visar följande utslag från en undersökning gällande 30% av samtliga 9-klassare i Stockholms stad (2/3 tredjedelar från kommunala skolor & 1/3 från fristående skolor):

-23% av flickorna i åk 9 i Stockholms Stad förväntas från föräldrarna vara oskuld vid äktenskapsingående samt tillåts inte ha ett förhållande med en jämnårig pojke.
-16% av samma flickor får inte ha vänskapliga förhållande med jämnåriga pojkar & förväntas följa andras vilja gällande vem hon ska gifta sig med i framtiden.
-7% utsätts för kränkande behandling, hot & våld hemifrån i sexuellt kontrollerande syfte.
(Man får här själv anta huruvida det finns några kulturellt svenska 9-klassare i studien som omfattas av sådana restriktioner eller inte)En tysk undersökning (Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland” Wilhelm Heitmeyer, Joachim Müller, Helmut Schröder 1995-97) om värderingar hos 2:a generationens Turkar i Tyskland visar på att:

- 49% ansåg sig vilja leva efter Koranen (följa gudomliga befallningar) och motsätta sig alla former av moderniserad Islam (reformation)
- 65% var övertygade om sharia-lagens överlägsenhet jämförd med annan lagstiftning
- 50 % ansåg sig aldrig komma att anpassas till sättet att leva i väst utan hellre styras av Islam
- 56 % ansåg alla andra religioner än Islam vara falska (omöjliga att anpassa sig till) och tillskyndarna otrogna
- 36 % kunde tänka sig att utöva våld mot otrogna om det var till fördel för Islam
- 23% ansåg det vara rätt att döda den som motarbetade Islam
- 30% ansåg att författaren Salman Rushdie skulle avrättas för att ha smädat islamEn dansk undersökning av Shahamak Rezaei, lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, og Marco Goli, lektor ved Professionshøjskolen Metropol visade på att:

- Hver fjerde unge muslim i Danmark sympatiserer med eller støtter direkte den yderligtgående islamisme.
Dagens fråga blir:
Är det RÄTT eller är det FEL, att i ett land som säger sig vara demokratiskt & värnande om yttrandefrihet och jämställdhet, genom omplacering tysta en medborgare (samt sända tydliga signaler till övriga invånare som är rädda om sitt arbete) som oroar & yttrar sig kritiskt om kulturen & religionen Islam, såsom den utövas i Sverige eller övriga världen idag ?

Om FEL,  ..HUR fel på en skala ?

Källor:

http://www.icrw.org/files/publications/New-Insights-on-Preventing-Child-Marriage.pdf
http://www.su.se/content/1/c6/06/14/62/OSKULDOCHHEDER090408.pdf

Koranen
4:12 Gud säger om era barn: En manlig arvtagare ärver lika mycket som två kvinnor…. Allt detta är en bestämmelse från Gud; Gud äro förvisso den Vetande; den Vise”
2:282 ”…… Tillkalla två av era män som vittnen, är detta ej möjligt, så kan en man och två kvinnor vittna, av dem ni godkänt som vittnen ….”

lördag 21 augusti 2010

Samlad statistik & fakta


Är Sverige på rätt väg ?

Förvaltas, av tidigare generationer uppbyggda värden, på ett respekt- & ansvarsfullt sätt ?

Vad lämnar vi efter oss till efterkommande generationer ?

Vad säger dina förtroendevalda om utvecklingen ?


Sexualbrott


Övriga Våldsbrott

Anlagda bränder___________________________________________________________________________

Min Blogg

  Denna blogg / faktabas, handlar om samhällsutveckling, & kring den påverkande faktorer, främst gällande Sverige. Eller kanske framför allt om delar av dess utveckling som inte ser så positiva ut. Delar som ofta är absoluta grundstenar i ett samhälle med ambition att skapa välfärd, trygghet & livskvalité baserat på demokrati, frihet, jämlikhet & människors lika värde. Delar som dock ofta av olika skäl inte belyses i proportionell omfattning i etablerad media.

Om mycket av informationen i denna blogg tycks ha anknytning till den i Sverige förda mångkulturpolitiken, så beror det på att den kopplingen i mina ögon är tydlig. Dock är det nämnda politik och dess framdrivare som är absolut främsta förmål för den kritiska granskningen och ingen avsikt finns att förfölja, förtala eller stämpla enskilda individer beroende på etnisk härkomst. All information avser baseras på objektiva betraktelser kring (i och för sig ofta tabubelagda eller obekväma) ämnen och fakta.

Eftersom jag är självlärd amatör (eller vad man vill kalla det) på samhällskunskapsområdet emottas tacksamt kommentarer, förslag, underbyggda tillrättavisningar av ev felaktigheter, brister på väsentliga infallsvinklar eller annat. Syftet är att komma sanningar närmast möjligt.

/ Fredrik