onsdag 25 augusti 2010

Gudrun vs Jimmie, ..analys
Jag har letat, men ärligt inte hittat något direkt att anmärka på Jimmies prestation i denna debatt gällande saklig- & hederlighet. Exempel på motsatsen tas gärna emot för rannsakan. Gudrun erbjuder vanemässigt lite mer att sätta tänderna i enl följande analys:


”Det är inte så att vi har många våldtäkter i Sverige för att vi har många människor som kommer i andra länder. Vi har ett mönster av att män tror sig ha rätt till kvinnors kroppar.”

Detta påstående är anmärkningsvärt med tanke på att de länder som vi ser massivast inflöde av invandrare & flyktingar från, är de som präglas av kulturellt betingat kvinnoförtryck och som &så enl BRÅ:s rapport 1996:2 har avsevärt högst överrepresentation i brottslighet. Därav våldtäkter i synnerhet (800 - 2.300 % för det senare beroende på vilket ursprungsland i regionen).
Med kända fakta kring överrepresentation & invandringsflöde är i matematikens namn en konstant & stor ökning av antalet våldtäktsoffer enbart att förvänta med den politik som förs.

Att Gudrun alltså totalt förnekar att Sveriges våldtäktsfrekvens/-ökning har sin absolutaste orsak i den mångkultur-/invandringspoklitik som bedrivits kan bara betraktas som:

A: Lögn & propaganda
B: Okunskap
C: Väldigt dåliga mattekunskaper


"Anmälningarna ökar vilket är väldigt bra" 

Här skulle Gudrun kunna ha en poäng om det vore så att en väsentlig ökning i anmälningsfrekvens fanns påvisad.
Utredningen BRÅ 2005:7, Våldtäkt, En kartläggning av polisanmälda våldtäkter, säger:

Den genomgående stabiliteten i de uppgifter som har studerats i kartläggningen talar inte för att anmälningsbenägenheten skulle ha ökat, men möjligheterna att dra säkra slutsatser är begränsade.

Utöver det så sker en konstant ökning för brotten olaga hot och övergrepp i rättssak, vilket påverkar anmälningsfrekvensen i motsatt riktning.
(Jag efterlyser källhänvisning från FI & återkommer...)
"...man kan läsa statistik som fan läser bibeln"

Med tanke på ovan fakta så får nog Gudrun själv ta på sig den beskyllningen,  ..alternativt har den inte lästs alls, eller önskats fram.
I samma anda tar Gudrun till klassikern om den ändrade våldtäktslagstiftningen 2004 som hänvisning till ökningen. Om man INTE läser statistik som fan läser Bibeln, så ser man att den väldigt KONSTANTA PROCENTUELLA ÖKNINGEN, FÖRE OCH EFTER LAGÄNDRINGEN, är oberoende av densamma. Man kan &så välja att titta på frekvensen för samtliga sexualbrott för att få en opåverkad trend."....sakta men säker ökning"  fortsätter hon. Jo tjena !!

Att män begår de flesta brotten, som hon sen påtalar, har förstås inget med någon ökning göra. Kända naturvetenskapliga & sociala faktorer förklarar för övrigt det faktumet,  ..och vi hade kommit väldigt långt på väg i Sverige gällande hantering av de fenomenen, innan den politik som Gudrun står bakom började spola tillbaks bandet.


"...95% av utlandsfödda finns inte i kriminalstatistik. De som finns är lågutbildade, arb.lösa & har dålig ekonomi."

Ännu en klassiker. Här använder vi gamla siffror för att komma undan resultatet från den på senare år massiva invandringen från de "problematiska" områdena, samt buntar ihop skötsamma grupper med de som verkligen sticker ut negativt för att få snyggast möjliga siffra.

BRÅ 1996:2 säger &så:
Undersökningen visar att faktorer som kön, ålder, socioekonomisk status och bostadsort inte är förklaringen till skillnader i brottslighet. Den överrepresentation för invandrare i brottsligheten, som rapporten pekar på, är ungefär lika stor för alla socialgrupper.

Invandrare från ett katastrofområde som Somalia (den största asylgruppen på senare år), där våld adderat med kvinnoförtryckande kultur sätter sina självklara spår, präglas helt naturligt i sitt beteende av detta. Vilket förklarar att var femte manlig somalisk göteborgare mellan 18 och 23 år varit misstänkt för våldsbrott under tvåårsperiod (GP 22/9 -09).

Man kan här även nämna följande ur Metro 2006-11-10 som kontrast till Gudruns kreativa & försnällande siffror: 
17 procent av Rinkebys pojkar i årskurs 9 uppger att de har tvingat någon till sex under de senaste tolv månaderna (motsvarande siffra på Östermalm, Skärholmen, Hägersten och Älvsjö 4%). Två av tio uppger att de har stulit en bil och nästan en tredjedel av pojkarna, 31 procent, säger att de har slagit någon så illa att personen i fråga varit tvungen att vårdas av läkare.


Så hennes därefter återupprepande av...
"Våldtäkter är inget vi importerar, …det är ett uttryck för en föreställning som finns som är inbakad i en mansroll. Samma mönster & samma norm som är orsaken."
....har återigen inget att göra med ÖKNINGEN & ÖVERREPRESENTATONEN som är det Jimmie påtalar.

"….det stämmer ju inte"  säger hon som om hon fått en groda i halsen på Jimmies påtalande att överrepresentationen är enorm.
Vad är enormt för Gudrun frågar man sig ? Sympatin med tiotusentals våldtäktsoffer lyser i alla fall med sin frånvaro. "...ska vi utvisa de svenska män som begår våldtäkter också ?"  Det hade nog funnits majoritetsunderlag i folkviljan för det, om det fanns någonstans att utvisa dom. Tycker hon bristen på det försvarar att inte ta tillfället i akt i de fall möjligheten finns undrar man ?

Och sen kommer radängan om könsrollerna & löneskillnaderna. Vilka könsroller som önskas finns det förstås lika många meningar om som individer, men att dom ska plattas till som en pannkaka såsom Gudrun verkar tycka verkar uppslutningen inte stor för. Och vad gäller löneskillnaderna lovar jag att ta en allvarlig titt på hennes påstående den dagen hon väger in t.ex. hur mycket respektive könsgrupp är tillgängliga (=värda) för sin arbetsgivare. Väsentliga skillnader i sjukfrånvaro, "hemma för vård av sjukt barn" & karriärsbenägenhet ger löneskillnader i en marknadsekonomi. Givetvis ska samma förutsättningar finnas, men om fria valet ej utnyttjar dessa så klingar hennes argument tomt sålänge hon inte samtidigt propagerar för glidning mot planekonomi.

Med allt ovan i minne,  ...tycker HON upprepande att Jimmie är "så okunnig & kunskapsföraktande".


"Neej, det har jag aldrig gjort" svarar hon på Jimmies påtalande att hon har jämfört svenska män med Talibaner.

Hennes ord står då mot t.ex. Aftonbladets som påstår så här:
På vänsterpartiets kongress 2002 höll Gudrun Schyman sitt omtalade talibantal. Där jämförde hon svenska män med talibanerna i Afghanistan.
Gudrun Schyman sa bland annat: "Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma norm, samma struktur, samma mönster, som upprepas så väl i talibanernas Afghanistan som här i Sverige."
http://www.aftonbladet.se/wendela/article444658.ab


Med tanke på Gudruns historik behöver man inte förvånas över hennes framträdande. Dock är det beklämmande att det är representativt & rumsrent att presentera i det som ska vara opartisk Public Service Media,  ..och som grädde på moset med två genomjäviga panelexperter i Bengt Westerberg & Nisha Besara.Helt uppenbart hade Bengt formulerat sin "recension" i förväg då han t.ex. hävdade rakt ut att "när du frågade honom vad dom vill göra mot våldtäkter så var han ganska svarslös, utan det handlar om invandrare "
...när Jimmie defakto påtalade följande åtgärdsförslag: 

- kameraövervakning på "våldtäktskänsliga" platser
- höja straffssatserna
- självförsvar för tjejer i skolan
- tillåtelse att bära pepparspray
- nolltolerans i skolorna mot kvinnofientliga attityder och tillmäle som "Hora" osv.
- försäkra sig om att de som kommer till vårt land inte hyser kvinnofientliga attityder

...emedan Gudruns enda förslag handlade om strukturella förändringar & införande av genuspedagogik från förskolenivå. Förutom att genuspedagogik redan finns utbrett i Sverige i vald utsträckning, så frågar man sig hur detta ska hjälpa där skon klämmer,  ...dvs på de människor som våldtar från dag ett de träder inom Sveriges gränser ?Lite ur Gudruns CV som förklaring till hennes debattprestation:

Skattefifflet
-Gudrun Schyman har polisanmälts för skattebrott och riskerar åtal. Hennes kvitton kopierades, och Schyman fick ersättning från både vänsterpartiet och riksdagen. Sedan krävde hon skatteavdrag - för samma kvitton.

Blåsningen av Kristianstadbladet
– Jag anlitar inte krönikörer för att de ska kopiera artiklar från Internet, säger han. Duveborn känner sig kränkt. Inte minst med tanke på att riksdagsledamot Gudrun Schyman får 3000 kronor per krönika, som hon enligt kontrakt ska leverera var fjärde vecka.
– Normalt sett betalar vi inte riksdagsledamöter som medverkar som krönikörer.
Det var med stolthet som Kristianstadsbladets ledarredaktion kunde presentera den förre vänsterpartiledaren som ny krönikör i Kristianstadsbladet.
Men redan på morgonen ringde läsare till ledarredaktionen och berättade att de kände igen historien, att de läst den förr.
– Den enda skillnaden är att Gudrun Schyman har bytt ut namnet på mannen i familjen, annars är det samma text, säger Jonas Duveborn. Det allvarliga är att Gudrun Schyman försöker få det att framstå som om det är hennes egna ord, när hon i själva verket har plagierat en text rakt upp och ner från nätet
Gudrun Schyman är ledsen över den uppståndelse hon har orsakat med sin krönika. Hon tycker att det är synd att Kristianstadsbladets ledarredaktion inte kontrollerade hennes text mot nätet före publiceringen.
– Då hade vi sluppit det här, säger Gudrun Schyman.
Är det rätt att ta betalt för en krönika du till stora delar inte har skrivit?
– Om det här ställer till med några problem behöver jag inte ha pengarna, säger Gudrun Schyman.
Det är alltså denna nivå av opartiskhet & seriositet man ska förvänta sig för den tvingande TV-licensenavgiften ? En studie i Public Service-lögn blir helhetsbedömningen av programmet.


Källor:
http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.115816-goteborgs-somalier-ett-folk-i-kris
http://www.expressen.se/Nyheter/1.7002/gudrun-schyman-riskerar-fangelse
http://www3.kristianstadsbladet.se/apps/pbcs.dll/article?AID=/20031206/KRISTIANSTAD/112060418

måndag 23 augusti 2010

Emilssonaffären & Islam

Departementssekreteraren Henrik Emilsson som tills nyligt haft regeringsuppdrag kring bl.a. invandrarfrågor har uppmärksammats för följande rader skrivna i hans blogg för några år sedan:

"Islam är som kommunism eller nazism. Det finns inga goda utövare – bara förvirrade eller onda."
"För varje år som går ser man allt fler slöjbeklädda kvinnor i Sverige som underkastar sig den könsdiskriminering som är inneboende i mittfåran av islam. Vad är det som skulle göra islam mindre förvirrande eller ont än andra ideologier som kommunism och nazism?"

Resultatet för Henrik blev omplacering plus övrigt tillhörande som i Sverige idag följer med dylika ärenden. Hur frisk är egentligen en demokrati som tillåter & uppmuntrar konstanta offentliga påtalanden, utan tillhörande påvisanden, om likheter mellan nazism & ett visst specifikt politiskt parti, ..medan kulturen & religionen Islam av etablissemanget åtnjuter ett oskrivet frikort från kritisk granskning ?

Med något sånär nyktert fritänkande behöver man inte krafsa djupt på ytan för att se väsentliga likheter mellan Nazism eller Apartheid och Muslimsk kultur,  ..såsom Henrik påtalar.
Samtliga tre har som elementär del i sina ideologier att på genetiska premisser gruppera männsikor, och förse dem med vitt skilda förutsättningar, rättigheter & värde.

Av ungefär 1,5 miljarder muslimer i världen är drygt 50 miljoner s.k. barnbrudar för vilka 13-14 år en den vanligaste åldern att gifta sig i. Nedre gränsen är på 6 år (stipulerad & begagnad av profeten Mohammed via Koranen). Detta utan åsiktsrätt om vem som ska bli deras väsentligt äldre man. Ålderskillnader på närmre 80 år mellan brud & brudgum förekommer. 29% av Egyptens barnbrudar bllir misshandlade av sina män dagligen & motsvarande 23% i Jordanien.

Koranen, samt lag i de flesta (alla?) muslimskt dominerade länder, anger halverad arvsrätt för kvinnor jämfört med män (samma system övergavs i sverige på mitten av 1800-talet) och vittnesmål från två kvinnor är jämnbördigt med det från en man.Hur ser det ut gällande detta syn- & förhållningssätt bland emigrerade muslimer ?

Studien Oskuld & Heder från Stockholms Universitet (2009) visar följande utslag från en undersökning gällande 30% av samtliga 9-klassare i Stockholms stad (2/3 tredjedelar från kommunala skolor & 1/3 från fristående skolor):

-23% av flickorna i åk 9 i Stockholms Stad förväntas från föräldrarna vara oskuld vid äktenskapsingående samt tillåts inte ha ett förhållande med en jämnårig pojke.
-16% av samma flickor får inte ha vänskapliga förhållande med jämnåriga pojkar & förväntas följa andras vilja gällande vem hon ska gifta sig med i framtiden.
-7% utsätts för kränkande behandling, hot & våld hemifrån i sexuellt kontrollerande syfte.
(Man får här själv anta huruvida det finns några kulturellt svenska 9-klassare i studien som omfattas av sådana restriktioner eller inte)En tysk undersökning (Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland” Wilhelm Heitmeyer, Joachim Müller, Helmut Schröder 1995-97) om värderingar hos 2:a generationens Turkar i Tyskland visar på att:

- 49% ansåg sig vilja leva efter Koranen (följa gudomliga befallningar) och motsätta sig alla former av moderniserad Islam (reformation)
- 65% var övertygade om sharia-lagens överlägsenhet jämförd med annan lagstiftning
- 50 % ansåg sig aldrig komma att anpassas till sättet att leva i väst utan hellre styras av Islam
- 56 % ansåg alla andra religioner än Islam vara falska (omöjliga att anpassa sig till) och tillskyndarna otrogna
- 36 % kunde tänka sig att utöva våld mot otrogna om det var till fördel för Islam
- 23% ansåg det vara rätt att döda den som motarbetade Islam
- 30% ansåg att författaren Salman Rushdie skulle avrättas för att ha smädat islamEn dansk undersökning av Shahamak Rezaei, lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, og Marco Goli, lektor ved Professionshøjskolen Metropol visade på att:

- Hver fjerde unge muslim i Danmark sympatiserer med eller støtter direkte den yderligtgående islamisme.
Dagens fråga blir:
Är det RÄTT eller är det FEL, att i ett land som säger sig vara demokratiskt & värnande om yttrandefrihet och jämställdhet, genom omplacering tysta en medborgare (samt sända tydliga signaler till övriga invånare som är rädda om sitt arbete) som oroar & yttrar sig kritiskt om kulturen & religionen Islam, såsom den utövas i Sverige eller övriga världen idag ?

Om FEL,  ..HUR fel på en skala ?

Källor:

http://www.icrw.org/files/publications/New-Insights-on-Preventing-Child-Marriage.pdf
http://www.su.se/content/1/c6/06/14/62/OSKULDOCHHEDER090408.pdf

Koranen
4:12 Gud säger om era barn: En manlig arvtagare ärver lika mycket som två kvinnor…. Allt detta är en bestämmelse från Gud; Gud äro förvisso den Vetande; den Vise”
2:282 ”…… Tillkalla två av era män som vittnen, är detta ej möjligt, så kan en man och två kvinnor vittna, av dem ni godkänt som vittnen ….”

lördag 21 augusti 2010

Samlad statistik & fakta


Är Sverige på rätt väg ?

Förvaltas, av tidigare generationer uppbyggda värden, på ett respekt- & ansvarsfullt sätt ?

Vad lämnar vi efter oss till efterkommande generationer ?

Vad säger dina förtroendevalda om utvecklingen ?


Sexualbrott


Övriga Våldsbrott

Anlagda bränder___________________________________________________________________________

Min Blogg

  Denna blogg / faktabas, handlar om samhällsutveckling, & kring den påverkande faktorer, främst gällande Sverige. Eller kanske framför allt om delar av dess utveckling som inte ser så positiva ut. Delar som ofta är absoluta grundstenar i ett samhälle med ambition att skapa välfärd, trygghet & livskvalité baserat på demokrati, frihet, jämlikhet & människors lika värde. Delar som dock ofta av olika skäl inte belyses i proportionell omfattning i etablerad media.

Om mycket av informationen i denna blogg tycks ha anknytning till den i Sverige förda mångkulturpolitiken, så beror det på att den kopplingen i mina ögon är tydlig. Dock är det nämnda politik och dess framdrivare som är absolut främsta förmål för den kritiska granskningen och ingen avsikt finns att förfölja, förtala eller stämpla enskilda individer beroende på etnisk härkomst. All information avser baseras på objektiva betraktelser kring (i och för sig ofta tabubelagda eller obekväma) ämnen och fakta.

Eftersom jag är självlärd amatör (eller vad man vill kalla det) på samhällskunskapsområdet emottas tacksamt kommentarer, förslag, underbyggda tillrättavisningar av ev felaktigheter, brister på väsentliga infallsvinklar eller annat. Syftet är att komma sanningar närmast möjligt.

/ Fredrik