lördag 4 februari 2012

Verklighetsjustering ála CITY Malmö/Lund

Gratistidningen CITY Malmö/Lund, via journalisten Peter Herkel, uppvisade härom veckan stor konst i ämnet verklighetsjustering (traditionsenligt i ärenden relaterade till den lika odemokratiskst valda som katastrofala svenska mångkulturmodellen).
Vill man låtsas att man inte begriper det uppenbara, ställer man sig i samma gamla tröttsamma ordning följande frågor:- Varför väljs rubriken "Fler unga anmäler" istället för "Fler våldtar"?- Varför snuttifierar man tidsaxeln så att allmänheten undanhålls bild av den långsiktiga trenden? (vilken kan hämtas på BRÅ:s hemsida: http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok )


- Varför beskriver man följande felaktiga/censurerade bild av typiska förövare/offer: "Hon är i tonåren, han är några år äldre. Hon känner honom",  

...när man t.ex. i Ann-Christine Hjelms studie av samtliga våldtäktsärenden i Svea hovrätt från 2002 kan läsa: "En mycket stor andel an flickorna är under 15 år medan majoriteten av gärningsmännen är i åldersspannet 35-44 år",  "Majoriteten av gärningsmännen är av utländsk härkomst, och bara en femtedel av gärningsmännen är infödda svenskar", ...och om offerna :"Namnen på dessa ofta unga kvinnor eller flickor är i hög utsträckning svenskklingande".
 ...och när man även i BRÅ 2005:07 kan läsa att endast "32% har/har haft en nära relation".

- Varför hänvisar man till momentana lagändringar när trenden löper över decennie efter decennie?

- Varför hänvisar man ALLTID till ökad anmälningsbenägenhet UTAN att ange källa för påståendet. Speciellt som anmälningsbenägenhet mot brott har konstaterats vara minst för just sexualbrott  http://stoppavaldtakterna.nu/statistik%20Sverige%202.html , samt minskar med ökning av olaga hot & övergrepp i rättssak,  ..brott som ökar konstant & stort sedan länge?


Näee,  ...det är nog ytterligare ett fall i mängden där journalisten plockat fram den lilla röda från journalisthögskolan, och under kapitlet "Hur man håller allmänheten vilseledd" följt anvisningarna:

1. Välj känsligt/heligt ämne som behöver förvanskas.
2. Snuttifiera tillgänglig statistik över en kort och lämplig/orepresentativ tidsperiod som gynnar "saken".
3. Klipp och klistra, justera proportionerna på x- & y-axel, så att kurvan får närmast möjligt önskad riktning.
4. Upprepa samma grundlösa påståenden & orsaker som vanligt, som därmed blir sanna.
5. Publicera

Lurat & klart ! !   :D


Ja just det...
Följande ur BRÅ 1996:2 kan ju passa att bifoga här, som visar det logiska och självklara, men som Peter Herkel inte är intresserade av att visa. Nämligen att de konstant ökande våldtäkterna står i direkt proportion till den lika ökande andelen människor präglade av/i kvinnoförtryckande kulturer, och utövande av densamma, som befinner sig i landet: