måndag 13 december 2010

Självmordsbombaren i Stockholm


Förmodligen blev ingen utan propagandaskadad tankeverksamhet jätteförvånad över det inträffade. Det har handlat mer om när, än om.

Det viktigaste och mest förklarande inlägget i anknytning till denna händelse, är Kent Ekeroths debattinlägg gällande attitydrepresentationer hos den muslimska emigrerade befolkningsgruppen, i vilket bl.a. följande information hittas:

  • Enligt the Sunday Times (27 juli 2008) anser en tredjedel av Storbritanniens muslimer att dödande i islams namn kan vara rättfärdigat.
  • Enligt Attitudes to Living in Britain – A Survey of Muslim Opinon 2006 ansåg hela 78 procent att Muhammedtecknarna borde straffas. 68 procent att man bör åtala de som förolämpar islam
  • Enligt 13-Nation Pew Global Attitudes Survey från 2006 stödde 75% av muslimerna i undersökningen de fransk-muslimska upploppen 2005.
  • Enligt The Populus survey från The Times and ITV News ansåg mer än 10 procent att terroristerna som utförde attackerna i London 2005 bör betraktas som ”martyrer”
  • Enligt Sky News, 22 juli 2005, höll hela 46 procent inte med om att ”Muslimska lärda som predikar våld mot Väst är inte i samklang med mittfåran av islamska åsikter” (”Muslim clerics who preach violence against the West are out of touch with mainstream Muslim opinon.”) Detta är bara ett axplock av de åsikter som, dessvärre, är närvarande i våra egna länder i Västvärlden på grund av den massinvandring från muslimska länder vi haft i 35 år nu.
  • I Pew Global Attitudes Project från den 2 december i år undersöktes sex muslimska länder och även där är resultaten nedslående: 76 procent av pakistanierna anser att apostati (avhopp från islam) bör bestraffas med döden och 81 procent att de som har sex utanför äktenskapet bör stenas. Liknande resultat kunde uppmätas i de andra undersökta länderna, med undantag från Turkiet där ”endast” 16 procent är för stening för otrohet och var tjugonde för dödsstraff för den som lämnar islam.

Hela hans inlägg är publicerat HÄR, på Politiskt Inkorrekt.
Ej förvånande har detta alltför avslöjande debattinlägg refuserats eller nonchalerats på Svd, DN, Expressen, Newsmill & Aftonbladet.
Inte så konstigt iofs då det ju hade stått i total konflikt med alla påståenden om att detta förstås inte på något sätt är representativt för Islam och dess trotjänare.
Via Wikileaks:

En undersökning av 600 muslimska studenter vid 30 olika universitet runtom i Storbritannien, utförd av centret för social sammanhållning, som inkluderats i amerikanska diplomatiska rapporter visade:

40 procent vill att sharialag ska införas, och 32 procent anser att döda i islams namn är okej. Undersökningens resultat visar på en radikalisering av unga muslimer i Storbritannien.
Vidare konstateras även att den muslimska befolkningen vuxit till två miljoner och att arbetslösheten är större bland muslimska män och kvinnor än någon annan religiös grupp.
Muslimer visar sig också ha den högsta andelen ersättning för handikapp/funktionshinder – 24 procent av männen och 21 procent av kvinnorna påstår sig vara handikappade/funktionshindrade och oförmögna att arbeta. Samma grupp sägs också vara den minst tillgängliga för arbetsmarknaden, även när det gäller jobbsökande, med hänvisning till sjukdom, studier eller familjeangelägenheter.
I en rapport från 2006 hävdas att den brittiska regeringen gjort endast små framsteg i ett engagera muslimer och motverka extremism. Från USA:s håll avslöjas även ett misstroende gentemot den brittiska regeringen som man inte anser klarar ta sig an problemen associerade med muslimerna i landet.
Kompletterande från ett av mina tidigare blogginlägg:

En tysk undersökning (Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland” Wilhelm Heitmeyer, Joachim Müller, Helmut Schröder 1995-97) om värderingar hos 2:a generationens Turkar i Tyskland visar på att:

- 49% ansåg sig vilja leva efter Koranen (följa gudomliga befallningar) och motsätta sig alla former av moderniserad Islam (reformation)
- 65% var övertygade om sharia-lagens överlägsenhet jämförd med annan lagstiftning
- 50 % ansåg sig aldrig komma att anpassas till sättet att leva i väst utan hellre styras av Islam
- 56 % ansåg alla andra religioner än Islam vara falska (omöjliga att anpassa sig till) och tillskyndarna otrogna
- 36 % kunde tänka sig att utöva våld mot otrogna om det var till fördel för Islam
- 23% ansåg det vara rätt att döda den som motarbetade Islam
- 30% ansåg att författaren Salman Rushdie skulle avrättas för att ha smädat islamEn dansk undersökning av Shahamak Rezaei, lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, og Marco Goli, lektor ved Professionshøjskolen Metropol visade på att:

- Hver fjerde unge muslim i Danmark sympatiserer med eller støtter direkte den yderligtgående islamisme.


Studien Oskuld & Heder från Stockholms Universitet (2009) visar följande utslag från en undersökning gällande 30% av samtliga 9-klassare i Stockholms stad (2/3 tredjedelar från kommunala skolor & 1/3 från fristående skolor):

-23% av flickorna i åk 9 i Stockholms Stad förväntas från föräldrarna vara oskuld vid äktenskapsingående samt tillåts inte ha ett förhållande med en jämnårig pojke.
-16% av samma flickor får inte ha vänskapliga förhållande med jämnåriga pojkar & förväntas följa andras vilja gällande vem hon ska gifta sig med i framtiden.
-7% utsätts för kränkande behandling, hot & våld hemifrån i sexuellt kontrollerande syfte.

1 kommentar: