lördag 4 februari 2012

Verklighetsjustering ála CITY Malmö/Lund

Gratistidningen CITY Malmö/Lund, via journalisten Peter Herkel, uppvisade härom veckan stor konst i ämnet verklighetsjustering (traditionsenligt i ärenden relaterade till den lika odemokratiskst valda som katastrofala svenska mångkulturmodellen).
Vill man låtsas att man inte begriper det uppenbara, ställer man sig i samma gamla tröttsamma ordning följande frågor:- Varför väljs rubriken "Fler unga anmäler" istället för "Fler våldtar"?- Varför snuttifierar man tidsaxeln så att allmänheten undanhålls bild av den långsiktiga trenden? (vilken kan hämtas på BRÅ:s hemsida: http://statistik.bra.se/solwebb/action/anmalda/urval/sok )


- Varför beskriver man följande felaktiga/censurerade bild av typiska förövare/offer: "Hon är i tonåren, han är några år äldre. Hon känner honom",  

...när man t.ex. i Ann-Christine Hjelms studie av samtliga våldtäktsärenden i Svea hovrätt från 2002 kan läsa: "En mycket stor andel an flickorna är under 15 år medan majoriteten av gärningsmännen är i åldersspannet 35-44 år",  "Majoriteten av gärningsmännen är av utländsk härkomst, och bara en femtedel av gärningsmännen är infödda svenskar", ...och om offerna :"Namnen på dessa ofta unga kvinnor eller flickor är i hög utsträckning svenskklingande".
 ...och när man även i BRÅ 2005:07 kan läsa att endast "32% har/har haft en nära relation".

- Varför hänvisar man till momentana lagändringar när trenden löper över decennie efter decennie?

- Varför hänvisar man ALLTID till ökad anmälningsbenägenhet UTAN att ange källa för påståendet. Speciellt som anmälningsbenägenhet mot brott har konstaterats vara minst för just sexualbrott  http://stoppavaldtakterna.nu/statistik%20Sverige%202.html , samt minskar med ökning av olaga hot & övergrepp i rättssak,  ..brott som ökar konstant & stort sedan länge?


Näee,  ...det är nog ytterligare ett fall i mängden där journalisten plockat fram den lilla röda från journalisthögskolan, och under kapitlet "Hur man håller allmänheten vilseledd" följt anvisningarna:

1. Välj känsligt/heligt ämne som behöver förvanskas.
2. Snuttifiera tillgänglig statistik över en kort och lämplig/orepresentativ tidsperiod som gynnar "saken".
3. Klipp och klistra, justera proportionerna på x- & y-axel, så att kurvan får närmast möjligt önskad riktning.
4. Upprepa samma grundlösa påståenden & orsaker som vanligt, som därmed blir sanna.
5. Publicera

Lurat & klart ! !   :D


Ja just det...
Följande ur BRÅ 1996:2 kan ju passa att bifoga här, som visar det logiska och självklara, men som Peter Herkel inte är intresserade av att visa. Nämligen att de konstant ökande våldtäkterna står i direkt proportion till den lika ökande andelen människor präglade av/i kvinnoförtryckande kulturer, och utövande av densamma, som befinner sig i landet:

måndag 4 april 2011

Egen medicin smakar illa


Nalin Pekgul, ordförande i Sveriges Socialdemokratiska kvinnoförbund, beklagar sig kring hur illa det kändes att bli misstänkliggjord när hon intervjuades av den danska journalisten Mikael Jalving:

"Jag har mött Sverigedemokraten Jimmie Åkesson i två debatter och jag måste erkänna att trots hans vidriga åsikter om muslimer så upplevde jag inte att han ville misstänkliggöra mig"

Men att i intervju med tidningen Dagen kalla Jimmie Åkesson för rasist och nazist har hon inga problem med.

Vad hände med:

     "behandla andra så som du själv önskar bli behandlad"Och varför kallas en människa för rasist, men inte en annan, om man har samma syn på "saken" ?


måndag 13 december 2010

Självmordsbombaren i Stockholm


Förmodligen blev ingen utan propagandaskadad tankeverksamhet jätteförvånad över det inträffade. Det har handlat mer om när, än om.

Det viktigaste och mest förklarande inlägget i anknytning till denna händelse, är Kent Ekeroths debattinlägg gällande attitydrepresentationer hos den muslimska emigrerade befolkningsgruppen, i vilket bl.a. följande information hittas:

 • Enligt the Sunday Times (27 juli 2008) anser en tredjedel av Storbritanniens muslimer att dödande i islams namn kan vara rättfärdigat.
 • Enligt Attitudes to Living in Britain – A Survey of Muslim Opinon 2006 ansåg hela 78 procent att Muhammedtecknarna borde straffas. 68 procent att man bör åtala de som förolämpar islam
 • Enligt 13-Nation Pew Global Attitudes Survey från 2006 stödde 75% av muslimerna i undersökningen de fransk-muslimska upploppen 2005.
 • Enligt The Populus survey från The Times and ITV News ansåg mer än 10 procent att terroristerna som utförde attackerna i London 2005 bör betraktas som ”martyrer”
 • Enligt Sky News, 22 juli 2005, höll hela 46 procent inte med om att ”Muslimska lärda som predikar våld mot Väst är inte i samklang med mittfåran av islamska åsikter” (”Muslim clerics who preach violence against the West are out of touch with mainstream Muslim opinon.”) Detta är bara ett axplock av de åsikter som, dessvärre, är närvarande i våra egna länder i Västvärlden på grund av den massinvandring från muslimska länder vi haft i 35 år nu.
 • I Pew Global Attitudes Project från den 2 december i år undersöktes sex muslimska länder och även där är resultaten nedslående: 76 procent av pakistanierna anser att apostati (avhopp från islam) bör bestraffas med döden och 81 procent att de som har sex utanför äktenskapet bör stenas. Liknande resultat kunde uppmätas i de andra undersökta länderna, med undantag från Turkiet där ”endast” 16 procent är för stening för otrohet och var tjugonde för dödsstraff för den som lämnar islam.

Hela hans inlägg är publicerat HÄR, på Politiskt Inkorrekt.
Ej förvånande har detta alltför avslöjande debattinlägg refuserats eller nonchalerats på Svd, DN, Expressen, Newsmill & Aftonbladet.
Inte så konstigt iofs då det ju hade stått i total konflikt med alla påståenden om att detta förstås inte på något sätt är representativt för Islam och dess trotjänare.
Via Wikileaks:

En undersökning av 600 muslimska studenter vid 30 olika universitet runtom i Storbritannien, utförd av centret för social sammanhållning, som inkluderats i amerikanska diplomatiska rapporter visade:

40 procent vill att sharialag ska införas, och 32 procent anser att döda i islams namn är okej. Undersökningens resultat visar på en radikalisering av unga muslimer i Storbritannien.
Vidare konstateras även att den muslimska befolkningen vuxit till två miljoner och att arbetslösheten är större bland muslimska män och kvinnor än någon annan religiös grupp.
Muslimer visar sig också ha den högsta andelen ersättning för handikapp/funktionshinder – 24 procent av männen och 21 procent av kvinnorna påstår sig vara handikappade/funktionshindrade och oförmögna att arbeta. Samma grupp sägs också vara den minst tillgängliga för arbetsmarknaden, även när det gäller jobbsökande, med hänvisning till sjukdom, studier eller familjeangelägenheter.
I en rapport från 2006 hävdas att den brittiska regeringen gjort endast små framsteg i ett engagera muslimer och motverka extremism. Från USA:s håll avslöjas även ett misstroende gentemot den brittiska regeringen som man inte anser klarar ta sig an problemen associerade med muslimerna i landet.
Kompletterande från ett av mina tidigare blogginlägg:

En tysk undersökning (Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland” Wilhelm Heitmeyer, Joachim Müller, Helmut Schröder 1995-97) om värderingar hos 2:a generationens Turkar i Tyskland visar på att:

- 49% ansåg sig vilja leva efter Koranen (följa gudomliga befallningar) och motsätta sig alla former av moderniserad Islam (reformation)
- 65% var övertygade om sharia-lagens överlägsenhet jämförd med annan lagstiftning
- 50 % ansåg sig aldrig komma att anpassas till sättet att leva i väst utan hellre styras av Islam
- 56 % ansåg alla andra religioner än Islam vara falska (omöjliga att anpassa sig till) och tillskyndarna otrogna
- 36 % kunde tänka sig att utöva våld mot otrogna om det var till fördel för Islam
- 23% ansåg det vara rätt att döda den som motarbetade Islam
- 30% ansåg att författaren Salman Rushdie skulle avrättas för att ha smädat islamEn dansk undersökning av Shahamak Rezaei, lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, og Marco Goli, lektor ved Professionshøjskolen Metropol visade på att:

- Hver fjerde unge muslim i Danmark sympatiserer med eller støtter direkte den yderligtgående islamisme.


Studien Oskuld & Heder från Stockholms Universitet (2009) visar följande utslag från en undersökning gällande 30% av samtliga 9-klassare i Stockholms stad (2/3 tredjedelar från kommunala skolor & 1/3 från fristående skolor):

-23% av flickorna i åk 9 i Stockholms Stad förväntas från föräldrarna vara oskuld vid äktenskapsingående samt tillåts inte ha ett förhållande med en jämnårig pojke.
-16% av samma flickor får inte ha vänskapliga förhållande med jämnåriga pojkar & förväntas följa andras vilja gällande vem hon ska gifta sig med i framtiden.
-7% utsätts för kränkande behandling, hot & våld hemifrån i sexuellt kontrollerande syfte.

lördag 13 november 2010

Aung San Suu Kyi frisläppt ur husarrest
I konsekventhetens namn kände jag att nedan frågeställning behövde mailas till info@moderat.se :
(återkommer med eventuellt svar)"Hej

Jag läser i media nu i kväll, att demokrati- & frihetskämpen Aung San Suu Kyi  släppts fri ur sin husarrest i Burma, samt även att statsminister Fredrik Reinfeldt uttalar sig att detta känns oerhört glädjande.

Med tanke på samma tema, sökte jag efter ett uttalande från Fredrik gällande undersökningen “Oskuld & heder”, utförd på Stockholms universitet förra året (undersökningen visade t.ex. på att nästan var sjätte skolflicka i nionde klass i Stockholm förväntar sig vara tvungen att följa andras vilja gällande vem hon ska gifta sig med i framtiden samt får inte ha en vänskaplig relation med jämnåriga pojkar).

Hur uttalar/-de sig & agerar Fredrik Reinfeldt & Moderaterna gällande denna undersöknings resultat undrar jag ?

onsdag 6 oktober 2010

Skjutningen utanför BB, UMAS

...tänker man inte efter, blir det lätt ett normaliserat tillstånd med de konsekvent tillkommande negativa förändringarna i kölvattnet av den förda mångkulturpolitiken.
Men innan jag berättar om den (iaf för det land som jag en gång växte upp i) osannolika vittnesskildring jag hörde om från en nära bekant, lite andra reflektioner.

Man kan t.ex. notera den alltmer frekventa förekomsten av höga järnstaket runt flerbostäder i Malmö. I fallet Berguvsgatan berättade en boende där för mig, att deras tillkommit pga otryggheten som kommit med de  frekventa skottlossningar & gangsteruppgörelser som de numera tvingas att leva med i sitt kvarter, med tillhörande skadegörelse.

Är det denna gatubild vi har att vänja oss vid framledes ?
Edit:  Länktips på samma tema:  http://somjagserdet68.wordpress.com/bilder-fran-malmo/Vidare har även i veckan Äpplets Förskola beslutat att flytta sin verksamhet pga den nu ohållbara situationen i sina nuvarande kvarter runt Rasmusgatan:  http://politisktinkorrekt.info/2010/10/05/applets-forskola-i-malmo-tvingas-flytta/

Andra som har anpassat sig efter det nya "vi gillar olika"-klimatet är den nyrenoverade akutmottagningen på UMAS, som passat på att installera skottsäkert glas i sin entré (tänk vad bra vi har det nuförtiden,  ..när jag var liten hade man inte råd med skottsäkert glas på sjukhusen, eller ? ).
Det visade sig iaf nog vara en välunderbyggd investering, inte minst med tanke på händelsen på BB häromveckan (en alldeles nybyggd avdelning som nu nog ångrar att man inte var lika förutseende som sin avdelningsgranne).

Händelsen står att läsa om i media här:
http://politisktinkorrekt.info/2010/09/26/skottlossningar-samt-mordhot-mot-bbs-barnmorskor-i-malmo/
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1249107/Tva-greps-vid-tumult-utanfor-kvinnokliniken.html
http://www.sydsvenskan.se/malmo/article1256109/Flyktvagar-och-larm-ska-skydda-hotad-personal.html

Ingen av artiklarna beskriver dock händelsen tillnärmelsevis så allvarligt, som jag i helgen fick den berättad för mig av en gemensam nära vän till den drabbade barnmorskan. Följande beskrivning är som jag hörde den,   ..alltså med reservation för eventuella förvanskningar som kan uppstå vid "mun till mun"-metoden:

Aktuell barnmorska reagerade på att omkring 6 st besökare till en intagen på BB samlat sig på avdelningen, trots den gällande regeln om att max 2st per intagen är gränsen, för att hålla den nivå av lugn som verksamheten & de inlagda behöver. Dessa besökare fanns vid tillfället i fikarummet, där man förskansade sig generöst av kaffe med tillbehör, utan att betala för sig så som angavs.

Barnmorska X, en kvinna, påtalar detta för en kollega vilken dock ej vågar agera då hon upplever sällskapets allmänna agerande som obehagligt & hotfullt. X tycker dock inte detta är acceptabelt & påtalar att alla utom 2st måste gå ner i väntsalen, och därifrån turas om att besöka. Besökarna förklarar att dom ej har för avsikt att rätta sig efter det, och frågar vad hon ska göra åt saken. När hon förklarar att hon då måste ringa efter vakten, frågar dom om dom ska slå ut tänderna på henne.

Vakten tillkallas, men vågar inte agera, när dom fortfarande vägrar rätta sig efter reglerna. X förklarar för sällskapet att hon då måste tillkalla polisen pga av deras hot & att dom vägrar följa deras regler. Hon får då väldigt tydligt förklarat för sig att dom då kommer att döda henne, samt leta upp hennes anhöriga, om så blir fallet.

Polis tillkallas och tumult mellan dessa & besökarna uppstår. Här kan jag ha missförstått, men enligt min källa, använde även besökarna pepparspray mot polisen. När tillräcklig styrka tillkallats för att övermanna de våldsamma besökarna (vilka enl uppgift fick ganska mycket "stryk" pga deras våld mot poliserna) förs dessa iväg. Två stycken av fyra släpptes tämligen omgående enl uppgift. De, med någon form av slöja beklädda kvinnorna, i sällskapet som ej deltagit i våldsamheterna, förflyttar sig till utanför entrén.

Efter att polisen förhört X om händelseförloppet förklarar dom för henne att hon ej kan jobba kvar här tills vidare då besökarna är kända, och deras dödshot är att ta på allra fullaste allvar. Hon poliseskorteras ut bakvägen, och hem så småningom. Någon uppfattar det som att de slöjbeklädda kvinnorna står och vaktar utanför, redo att "larma" när X ska lämna byggnaden efter sitt arbetspass.
X eskorteras till sitt hem, i en ort utanför Malmö. Omgående installeras larm- & övervakningsutrustning i huset där hon bor med sin familj, inkl sina småbarn. Polisen sätter även huset under bevakning.

Vi har alltså nu en livrädd familj, som inte vet om dom vågar lämna sitt hem, om dom vågar släppa iväg barnen till skolan, samt när & om dom kan återgå till sitt arbete. Detta anses det alltså av vissa människor kosta, om man försöker få dessa att rätta sig (kränka ?) efter ett bestämt begränsat besökarantal på BB.

Jag vill "tacka" de etablerade makthavarna, media inkluderat, för att Sverige till 99 procents sannolikhet saknar de tillsynes självklara verktyg, som behövs för att kunna förpassa dessa människor och deras beteende, tillbaks där de kom ifrån, fortast möjligt.Så här trevligt var det tänkt att vara på UMAS i alla fall:

onsdag 15 september 2010

Socialdemokraterna räds ej skelett i garderoben

Att peka finger & klanka ner på andra partiers etik & moral går bra, men hur ser det ut framför den egna dörren ?
Några exempel:

Mona Sahlin:

Pga platsbrist kan sammanfattning hittas HÄR . Att en person med denna historik har en faktisk chans på att bli ledare för ett civiliserat land känns verklighetsfrämmande i sig.Joseph Prai (nr 14 på riksdagslistan):

Förekommer i belastningsregistret:
 • Misshandel och olaga hot vid 2 tillfällen, två månaders fängelse, målnummer B 13036/96
 • Häleri, och falsk tillvitelse, villkorlig dom, målnummer B 2215/89
Har misstänkts för följande brottslighet:
 • Anmäld för barnmisshandel på XXX XXXX under år 2002 samt 2004-2005 (ingen rättegång).
 • Anmäld för rattfylleri och olovlig körning 2007   (friad vid rättegång, brodern Elnaph Prai tog på sig skulden)
 • Anmäld för flera fall av kvinnomisshandel 2008 (till rättegång, friad på grund av otillräcklig bevisning)
 • Anmäld för barnmisshandel ( sina egna barn) på XXXX XXXXX och XXXXX XXXX. När åklagaren skulle ta upp det till rättegång upptäcktes att händelserna var preskriberade.


Abdo Goriya (aktiv inför valet på kommunal nivå):

Misstänkt på sannolika skäl för stämpling till människorov.
http://www.expressen.se/Nyheter/1.1984359/s-politikern-planerade-kidnappa-diplomatbarn

Politiska uppdrag:
Styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB - v. ordf
Valberedningen - led
Mälardalsrådets stämma - led
Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden - led
Personal- och jämställdhetsutskottet - ers
Styrelsen för Stockholms Stadshus AB - suppl
Kommunstyrelsen - ers
Kommunförbundet Stockholms län, KSL - Ombud
Kommunfullmäktige - led

tisdag 14 september 2010

Statsministern sankskjuter det fria Sverige
Vad kan man säga,  ..Vänsterpartiet via Lars Ohly visar kurage & heder nog att förbehållslöst fördöma den exempellöst avskyvärda misshandeln & tortyren av Sverigedemokraten David von Arnold. Detta medan Statsminister Fredrik Reinfeldt med en ordentlig yxsving hugger upp skrovet ytterligare på det fria Sverige med följande uttalande om händelen:

 "Jag vill gärna påpeka att de som lever på att driva upp ett vi- och dom-tänkande och ett i grunden hatfullt sätt att se på relationer mellan människor inte ska bli förvånade om sådant händer"

Man undrar, ...är han så vettskrämd av tanken på att behöva anpassa sig efter Sveriges medborgares vilja, att han inte inser hur det av en viss typ av människor ses som ett direkt uppmuntrande & berättigande av ett beteende som borde beivras med alla tänkbara och tillgängliga medel. Eller gör han det med berått mod ?

”Det spelar roll hur stark regering vi får och den som tycker om Sverige röstar inte på Sverigedemokraterna”,   ...fortsätter han.

Är denna utveckling att tycka om, och känna ansvar för Sverige & dess medborgare, undrar man ju då ?


Och vem är det som driver ett vi & dom tänkande ?  Moderaterna har på 6:e plats på sin riksdagslista den muslimske friskolerektorn Abdirisak Waberi, som såväl i SVT som i intervju i ett RFSU-organ försvarar företeelser som hustrumisshandel & självklara skillnader i förutsättningar, regler & värde för män respektive kvinnor. Med andra ord det tydliga "vi & dom"-tänkande som David von Arnold (liksom det Sverige som gemene man tidigare kände) tog absolut avstånd från, och fick betala för med ett inristat hakkors i pannan.


Abdirisak Waberis "vi & dom"-tänkande:

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m