lördag 21 augusti 2010

Samlad statistik & fakta


Är Sverige på rätt väg ?

Förvaltas, av tidigare generationer uppbyggda värden, på ett respekt- & ansvarsfullt sätt ?

Vad lämnar vi efter oss till efterkommande generationer ?

Vad säger dina förtroendevalda om utvecklingen ?


Sexualbrott


Övriga Våldsbrott

Anlagda bränder___________________________________________________________________________

Hur påverkar etablering av Islam ?


En undersökning gällande flickor och pojkar (Oskuld & Heder) som lever under hedersrelaterad kontroll i Stockholm stad utfördes 2009 på Stockholms Universitet. Enkätundersökningen genomfördes under våren 2008 bland cirka 2 300 elever i årskurs nio på 36 grundskolor i Stockholm stad. Detta motsvarar cirka 30 % av samtliga elever i denna årskull i Stockholm stad. Hälften av skolorna var kommunala (18 stycken) och hälften fristående (18 stycken). Av de elever som fyllde i enkäten gick 1501 i de kommunala skolorna och 791 elever i de fristående skolorna.

Studien visade t.ex.:

-23% av flickorna i åk 9 i Stockholms Stad förväntas från föräldrarna vara oskuld vid äktenskapsingående samt tillåts inte ha ett förhållande med en jämnårig pojke.

-16% av samma flickor får inte ha vänskapliga förhållande med jämnåriga pojkar & förväntas följa andras vilja gällande vem hon ska gifta sig med i framtiden.

-7% utsätts för kränkande behandling, hot & våld hemifrån i sexuellt kontrollerande syfte.

 • Enligt the Sunday Times (27 juli 2008) anser en tredjedel av Storbritanniens muslimer att dödande i islams namn kan vara rättfärdigat.
 • Enligt Attitudes to Living in Britain – A Survey of Muslim Opinon 2006 ansåg hela 78 procent att Muhammedtecknarna borde straffas. 68 procent att man bör åtala de som förolämpar islam
 • Enligt 13-Nation Pew Global Attitudes Survey från 2006 stödde 75% av muslimerna i undersökningen de fransk-muslimska upploppen 2005.
 • Enligt The Populus survey från The Times and ITV News ansåg mer än 10 procent att terroristerna som utförde attackerna i London 2005 bör betraktas som ”martyrer”
 • Enligt Sky News, 22 juli 2005, höll hela 46 procent inte med om att ”Muslimska lärda som predikar våld mot Väst är inte i samklang med mittfåran av islamska åsikter” (”Muslim clerics who preach violence against the West are out of touch with mainstream Muslim opinon.”) Detta är bara ett axplock av de åsikter som, dessvärre, är närvarande i våra egna länder i Västvärlden på grund av den massinvandring från muslimska länder vi haft i 35 år nu.
 • I Pew Global Attitudes Project från den 2 december i år undersöktes sex muslimska länder och även där är resultaten nedslående: 76 procent av pakistanierna anser att apostati (avhopp från islam) bör bestraffas med döden och 81 procent att de som har sex utanför äktenskapet bör stenas. Liknande resultat kunde uppmätas i de andra undersökta länderna, med undantag från Turkiet där ”endast” 16 procent är för stening för otrohet och var tjugonde för dödsstraff för den som lämnar islam.


Via Wikileaks:

En undersökning av 600 muslimska studenter vid 30 olika universitet runtom i Storbritannien, utförd av centret för social sammanhållning, som inkluderats i amerikanska diplomatiska rapporter visade:

40 procent vill att sharialag ska införas, och 32 procent anser att döda i islams namn är okej. Undersökningens resultat visar på en radikalisering av unga muslimer i Storbritannien.
Vidare konstateras även att den muslimska befolkningen vuxit till två miljoner och att arbetslösheten är större bland muslimska män och kvinnor än någon annan religiös grupp.
Muslimer visar sig också ha den högsta andelen ersättning för handikapp/funktionshinder – 24 procent av männen och 21 procent av kvinnorna påstår sig vara handikappade/funktionshindrade och oförmögna att arbeta. Samma grupp sägs också vara den minst tillgängliga för arbetsmarknaden, även när det gäller jobbsökande, med hänvisning till sjukdom, studier eller familjeangelägenheter.
I en rapport från 2006 hävdas att den brittiska regeringen gjort endast små framsteg i ett engagera muslimer och motverka extremism. Från USA:s håll avslöjas även ett misstroende gentemot den brittiska regeringen som man inte anser klarar ta sig an problemen associerade med muslimerna i landet.


En tysk undersökning (Verlockender Fundamentalismus. Türkische Jugendliche in Deutschland” Wilhelm Heitmeyer, Joachim Müller, Helmut Schröder 1995-97) om värderingar hos 2:a generationens Turkar i Tyskland visar på att:

- 49% ansåg sig vilja leva efter Koranen (följa gudomliga befallningar) och motsätta sig alla former av moderniserad Islam (reformation)
- 65% var övertygade om sharia-lagens överlägsenhet jämförd med annan lagstiftning
- 50 % ansåg sig aldrig komma att anpassas till sättet att leva i väst utan hellre styras av Islam
- 56 % ansåg alla andra religioner än Islam vara falska (omöjliga att anpassa sig till) och tillskyndarna otrogna
- 36 % kunde tänka sig att utöva våld mot otrogna om det var till fördel för Islam
- 23% ansåg det vara rätt att döda den som motarbetade Islam
- 30% ansåg att författaren Salman Rushdie skulle avrättas för att ha smädat islamEn dansk undersökning av Shahamak Rezaei, lektor ved Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet, og Marco Goli, lektor ved Professionshøjskolen Metropol visade på att:

- Hver fjerde unge muslim i Danmark sympatiserer med eller støtter direkte den yderligtgående islamisme.
2 kommentarer:

 1. Visar att Islam i princip inte skiljer sig från andra religioner från samma område i världen. Däremot har väl inte Islam lyckats döda och speciellt under de senaste 100 åren dödat lika många som anhängare till Kristendomen.

  SvaraRadera
 2. Svar till anonym:
  Well, jag personligen ser lite skillnad i om man dödar i sin religions namn, enl text ur någon tusen+ årig gammal bok, ...eller om man gör det i försvar av mänskliga rättigheter, frihet & jämlikhets-motiv (vilket inte har orsak i religion/kristendomen).
  Men är man pro förtryck- & ojämlikhetssystemet i Islam, så som det generellt utövas idag, så ska man förstås &så stödja deras rättighet att döda för sin sak, ..på samma vis som jag sympatiserar med det offensiva försvarandet/dödandet i syfte att försvara frihet, jämlikhet & mänskliga rättigheter. Tyvärr är inte alla människor av naturen fredliga varelser, och dom som tror att man alltid kan försvara frihet & fred med passiva/fredliga medel är både naiva & historielösa enligt mig.

  / Fredrik

  SvaraRadera